Pædagoger til Børnehuset Troldebo i Distrikt Skovlunde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger pædagoger på 30-37 timer til vores børnehave.

Vi er pt. en udflytter børnehave, som nu skal have en selvstændig storbørnsgruppe, hvor vi skal have en pædagog mere, samt en til vores børnehave der tager i skoven med vores børnegrupper, i et rul således at man 1 uge er hjemme i Skovlunde og 2 uger i vores udflytterhus der ligger i Jonstrup.

Vi er i gang med at bygge nyt og større hus som skal stå færdigt til maj 2024, og vil derfor over det næste år udvide med flere pædagoger.

Tænk hvis du kan være med til at skabe en god ny institution med høj faglighed, skal du søge denne stilling. 

Hos os kan du få en unik mulighed for at være en del af processen med at udvikle et børnehus med høj faglighed, stærke læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø med udgangspunkt i en tilgang der er kendetegnet gennem natur, science og bæredygtighed.

Vores vision er at skabe væredygtige børn og et bæredygtigt liv, for børn og voksne, gennem en naturlig nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor børn er medskabere af eget liv. 

Se mere på: https://www.vaeredygtighed.org/vaeredygtighed/

Dine vigtigste opgaver

 • Du kan indgå og vil indgå i, mange forskelligartede lege i børnegruppen, og være med til at videreudvikle børnenes sproglige-, sociale- og legekompetencer samt arbejde med inkluderende læringsfælleskaber, via differentierede læringsmiljøer
 • Du har en stærk pædagogisk faglighed i børnehave pædagogik.

Dine kompetencer

 • En pædagog der er omsorgsfuld, nærværende, anerkendende og tydelig i din tilgang til børnene
 • Du kan tage initiativer, er ikke bange for at tage fat, og prøve nye ting af
 • Du har et godt overblik, og er god til at samarbejde
 • Du er fleksibel, ærlig og åben, og god til at skabe ro og forudsigelighed, samt har en positiv og humoristisk omgangstone
 • Du er imødekommende, positiv og anerkendende i din tilgang, både over for børn og forældre.

Det får du hos os

 • Vi har en god og ordentlig tone, vi arbejder anerkendende, og med fokus på, de sproglige, motoriske og kulturelle udtryksformer igennem hele dagen
 • Et dejligt hus der er beliggende i et godt område, med udsigt til at vi henover det næste år, skal have bygget en ny og større institution i Skovlunde.
 • En forholdsvis ny personale gruppe, og med et stigende børnetal har vi brug for flere pædagoger
 • At du vil arbejde I børnehaven.

Hvem er vi
Børnehuset Troldebo, er et børnehus med en vuggestue og udflytterbørnehave fra Skovlunde, vi åbnede d.1. feb. 2020. I vuggestuen har vi ca. 30 børn og 10 voksne fordelt på tre stuer. I børnehaven kommer vi til at være ca. 75 børn i alderen 3-6 år i børnehavedelen er der 13 voksne og 2 på fleksjob.

Personalegruppen er bestående af 6 pædagoger og 4 pædagogiske assistenter samt 3 medhjælpere med gode idéer og lyst til, at skabe gode udviklende læringsmiljøer med udgangspunkt i børneperspektivet.

Hverdagen i børnehuset skal bære præg af, at der er rum og plads til børnene – fysisk og psykisk. Respekten for det enkelte menneske og inklusion er centrale begreber i vores pædagogiske tænkning og et gennemgående træk i den daglige praksis.

Børnehuset er kendetegnet ved, at vi giver mulighed for individuel udfoldelse og hensyntagen, hvor børnene oplever, at de bliver set, hørt og forstået, vi skal have en anerkendende tilgang til børnene, så de oplever sig værdsat. Samtidig vægter vi fællesskabet og børnenes sociale kompetencer, for at understøtte udviklingen af væredygtige børn.

Baggrund
I Ballerup Kommune er dagtilbudsområdet organiseret i 5 distriktsinstitutioner. Distriktsopdelingen følger skoledistrikterne, da Ballerup Kommune har en ambition om en sammenhængende indsats for 0 - 25-årsområdet. 

Ledelsesstrukturen styrker ledelsen tæt på børn og medarbejdere samt de faglige miljøer i dagtilbuddene. Pejlemærkerne for dagtilbuddenes arbejde er beskrevet i kommunens vision ’Dagtilbud med Mening’: 

 • Alle børn trives og udvikler sig 
 • Leg og læring går nye veje 
 • Fokus på engagement, mod og handlekraft. 

Vi er i gang med, at arbejde med KIDS, som er værktøj til bl.a. at se på vores læringsmiljøer og vores relationer og leg med børnene m.m.

Vil du vide mere
Vi ser gerne du kommer på besøg, eller ringer så vi kan hilse på hinanden. Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Jesper Patsche på telefon 2330 4721 eller Rasmus Christiansen på telefon 3047 6922

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er den 1. januar 2024 eller hurtigst muligt.

Vi holder samtaler i takt med at vi modtager ansøgningerne.

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2023.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Torvevej, 29, 2740 Skovlunde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5914449

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet