Pædagog der vil gøre en forskel for psykisk sårbare unge til JMM Helenes hjem

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en pædagogisk kollega, der brænder for arbejdet med psykisk sårbare unge, står solidt i sin faglighed og motiveres af spændende pædagogiske udfordringer.

Jacob Michaelsens Minde er en velfungerende institution i udvikling målrettet unge mellem 13 og 18 år med omfattende og komplekse psykosociale og psykiatriske vanskeligheder. Vi har plads til 18 unge fordelt på to afdelinger.

Vores ønsker til dig
Vi er et engageret hus, der har en positiv tilgang til løbende at udvikle vores faglige tilgange med de unge. Vi lægger derfor vægt på, at du:

 • er uddannet pædagog eller har sundhedsfaglig baggrund
 • gerne har kendskab til Miljøterapi, Kognitiv Adfærdsterapi og Low Arousal Børn og unge | Socialjob (kk.dk)
 • har interesse for og erfaring med arbejdet med unge, der har komplekse problemstillinger
 • har stærke relationelle kompetencer
 • evner at sætte din faglighed i spil både i kontakten med de unge og dine kolleger, samt i tilrettelæggelsen af dit arbejde
 • deltager i supervisionen og den faglige sparring med engagement
 • i samarbejde med dit team kan analysere de unges behov for støtte, tilrettelægge indsatsen ud fra analysen og være vedholdende i den aftalte strategi
 • gerne har kørekort og er indstillet på at køre bil i arbejdstiden
Vi er gode til at lære fra os og har allerede et velfungerende behandlingskoncept, så du bliver hurtigt klædt godt på til at løse dine opgaver.

De væsentligste opgaver
På Jacob Michaelsens Minde bor unge med meget forskellige psykiatriske og psykosociale vanskeligheder, som alle kognitivt befinder sig indenfor normalområdet. Gældende for dem alle er, at deres udfordringer er komplekse.

Målgruppen er unge, som lider af autismespektrumforstyrrelser, skizofreni og psykosesygdomme, bipolar lidelse eller introvert personlighedsforstyrrelse.

En af vores vigtigste opgaver på Jacob Michaelsens Minde er at understøtte en ungdom i trivsel og tryghed, forebygge omsorgssvigt og give udsatte unge et stærkt fundament til deres kommende voksenliv.

Lige nu står vi overfor et spændende udviklingsarbejde, hvor vi skal blive endnu bedre til at samarbejde med familie og netværk – og styrke de unges deltagelse i positive fællesskaber. Vi er også med i et større udviklingsprojekt med en række andre døgninstitutioner i hele Danmark. På Jacob Michaelsens Minde er vi i gang med at udvikle indsatser i samarbejde med vores unge, der styrker deres netværk under og efter anbringelse.

Dine primære opgaver bliver derfor at

 • støtte de unge i at kunne fungere mere selvstændigt og opnå større trivsel
 • medinddrage de unge i deres behandling og have et tæt samarbejde med deres familie og netværk
 • styrke de unges evne til mere nuanceret og realistisk tænkning gennem KAT samtaler, så de oplever at kunne handle mere effektivt i forhold til egne langsigtede mål og ønsker for fremtiden
 • arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger på en velfungerende døgninstitution
Vi tilbyder dig
På Jacob Michaelsens Minde har vi en fagligt spændende og afvekslende hverdag – fuld af situationer, der ikke kan forudses og en ungegruppe, der hele tiden forandrer sig. Vi arbejder altid meget fokuseret og målrettet med afsæt i de unges ressourcer og udfordringer. Vi tilbyder dig:

 • en arbejdsplads med et velfungerende arbejdsmiljø i smukke omgivelser
 • deltagelse på obligatoriske kurser (bl.a. 7-dages kursus i KAT og MI, 5 dages kursus i DOMUS journalsystem, 1-dags kursus i skånsom magtanvendelse og lovgivning) og mulighed for efteruddannelse
 • ekstern supervision, behandlingsmæssig sparring med kollegaer og intern psykolog
 • et fagligt stærkt arbejdsfællesskab i et til tider travlt hus
 • en uhøjtidelig omgangstone og masser af humor
 • mange forskellige arbejdsopgaver i løbet af en arbejdsdag
 • gode muligheder for at præge tilgangen til arbejdet
 • et specialfagligt område i konstant udvikling – hvor du bl.a. vil få en intern uddannelse i kognitiv adfærdsterapi
Om Jacob Michaelsens Minde
Jacob Michaelsens Minde rummer to døgnafdelinger – Kernehuset og Helenes Hjem med plads til otte unge på hver afdeling.

Vi arbejder miljøterapeutisk ud fra kognitiv adfærdsterapi (KAT). Derudover arbejder vi med metoderne Low Arousal og MI (motiverende samtaler).

Vi arbejder professionelt med dokumentation i dagligdagen ud fra en særligt udviklet metode. Sammen med den unge sætter vi enkle, tydelige og handlingsrettede mål for behandlingsarbejdet.

På Jacob Michaelsens Minde er vi lige nu 20 faste pædagogiske medarbejdere, fordelt på fast personale, faste afløsere og vikarer. Personalegruppen er meget engageret og består primært af pædagoger, men der er også ansat sundhedsfagligt personale, socialrådgiver, kok og havemand.

Løn- og ansættelsesvilkår
Den gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer ugentligt, og du indgår i et vagtskema med dag- og aftenvagter samt weekendvagt hver anden weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.

Ansættelsesstart er senest den 1. august 2023

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest samt udvidet reference i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdeling Helenes Hjems leder Troels Flemming Jensen på 2444 1411.

Du kan læse mere om Jacob Michaelsens Minde på vores hjemmeside: https://boernesocialpsykiatri.kk.dk/vores-tilbud/specialinstitutionen-jacob-michaelsens-minde

Søg via linket senest torsdag den 15. juni 2023
I ansøgningsperioden vil der løbende blive indkaldt til samtaler.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=192311&DepartmentId=21465&MediaId=4780&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843051

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet