Kordegn søges til Skovlunde Kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

KORDEGN ved Skovlunde Kirke

Stillingen som kordegn ved Skovlunde Kirke ønskes besat pr. 1 februar 2023 eller snarest muligt.

Stillingen er normeret til 30 timer/ugtl. med kun 1 månedlig søndagstjeneste.

Vi søger en imødekommende, stabil, effektiv og fleksibel kollega, som sammen med kirkens anden kordegn vil være med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker og blive en del af et team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke.

Kerneopgaverne i stillingen er: 

 • Personregistrering og kirkebogsføring
 • Borgerbetjening 
 • Varetagelse af web og hjemmeside og generel PR
 • Bilagshåndtering
 • Sekretæropgaver for præsterne 

Derudover vil det være en fordel, hvis du helt eller delvist kan opfylde disse krav:

 • Uddannelse som kordegn*
 • Gode IT-færdigheder
 • Arbejder selvstændigt, har overblik og er ansvarsbevidst
 • Møder mennesker dér, hvor de er, når de kommer i vores kirke
 • Er fleksibel i din tilgang til det daglige arbejde

* Ansøgere, der ikke har kordegneuddannelsen, skal gennemføre 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelse.

Du indgår i et åbent og frugtbart samarbejde med kirkens personale, præster og menighedsråd samt kirkens frivillige. Vi vægter samspil og samarbejde på tværs af faggrupper, og man træder til som en naturlig ting, når man kan række sin kollega en hånd. Du vil komme til at sætte dit præg på en smidig, tidssvarende og professionel administration.

Skovlunde Sogn har mange forskellige aktiviteter, herunder gudstjenester, konfirmandundervisning, ældregrupper, børne- og voksenkor, mindekomsammen, foredrag og møder af forskellig karakter. Du skal derfor være parat til at møde andre mennesker i alle aldre med rummelighed og empati og være en god og serviceminded repræsentant for kirken. Din nærmeste leder er Skovlunde Kirkes administrationschef.

Vi tilbyder: 

 • Et spændende og selvstændigt job med en bred vifte af opgaver og en høj grad af faglig fleksibilitet
 • Et godt og rart arbejdsmiljø med plads til grin
 • En aktiv kirke og en arbejdsplads i bevægelse
 • En anerkendende arbejdsplads med vægt på dialog, involvering og støtte fra såvel kolleger og leder
 • Et tværfagligt miljø med fokus på samspil og ejerskab
 • Løn iht. overenskomst

Ansættelsesvilkår:

 Ansættelse sker ved Skovlunde Sogns Menighedsråd beliggende på Lundebjerggårdsvej 3A, 2740 Skovlunde.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen indplaceres i løngruppe 1 og årslønnen aftales inden for intervallet 288.669 kr. – 357.038 kr. Fikspunktet er 303.863 kr. Hertil skal lægges et rådighedstillæg, som udgør 36.051,03 kr. årligt, da der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Hertil kommer OK18-tillæg på 869,40 kr. årligt. Der ydes pension på 18%, som er fuldt ud arbejdsgiverbetalt. Alle beløbene er i nutidskroner iht. gældende reguleringsprocent pr. 1.10.2023 og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (30/37).

Menighedsrådets forslag til lønniveau afhængig af kvalifikationer og kompetencer er 303.863 kr. + rådighedstillæg og OK18-tillæg i kvotering 30/37. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Ansøgere, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, skal gennemføre 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering i stillingen. Stillingen ønsket besat pr. 1. februar 2023 eller hurtigst muligt.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkens administrationschef Gordon Alsing, mobilnummer 2021 6381, alternativt på e-mail gal@km.dk

 Jobbet søges senest onsdag den 3. januar 2024 via QuickApply på Jobindex. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i 2 og 3.

Skovlunde Kirke ligger i Ballerup Kommune i Helsingør Stift og har godt 13.000 indbyggere. Skovlunde Kirke og Kirkecenter er opført i 1972 og er omdrejningspunktet for et særdeles aktivt gudstjeneste- og kirkeliv, og kirken deltager som en social entreprenør i mange lokale aktiviteter. Kirke og kirkecenter ligger centralt i byen på Lundbjerggårdsvej tæt ved S-tog og Skovlunde Centret, mens Skovlunde Kirkegård ligger ca. 1½ km herfra på Harrestrupvej. Se yderligere informationer om Skovlunde Sogn og sognets aktiviteter på www.skovlundekirke.dk

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD, Lundebjerggårdsvej, 2740 Skovlunde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955752

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet