Kirketjener søges til Skovlunde Kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

KIRKETJENER ved Skovlunde Kirke

Stillingen som fuldtids kirketjener (37 timer) ved Skovlunde Kirke ønskes besat 1. februar 2024 eller snarest muligt.

Vi søger en imødekommende, stabil, effektiv og fleksibel kollega, som vil være med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker og blive en del af et team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke.

Kerneopgaverne i stillingen er sammen med kirkens øvrige kirketjenere bl.a. at: 

 • Have ansvar for kirkerummet og være kirkens ansigt udadtil ved gudstjenesterog kirkelige handlinger
 • Servicering, klargøring og afrydning ifm. møder, menighedsaktiviteter,konfirmandundervisning dåbsreceptioner og mindekomsammen m.m.
 • Rengøring og vedligeholdelse
 • Lettere pasning af udearealer omkring kirken  

Derudover vil det være en fordel, hvis du helt eller delvist kan opfylde disse krav:

 • Arbejder selvstændigt, har overblik og er ansvarsbevidst
 • Flair for digitale arbejdsgange
 • Møder mennesker dér, hvor de er, når de kommer i vores kirke
 • Er fleksibel i din tilgang til det daglige arbejde og ikke bleg for at tage fat

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer, men der er ikke en fast daglig arbejdstid. Kirketjenesten på såvel hverdage som i weekender og på helligdage tilrettelægges med én måneds varsel og deles med kirkens 3 øvrige kirketjenere. Der er 2 ugentlige fridage, hvoraf den ene lægges fast om mandagen.

Du indgår i et åbent og frugtbart samarbejde med kirkens personale, præster og menighedsråd samt kirkens frivillige. Vi vægter samspil og samarbejde på tværs af faggrupper, og man træder til som en naturlig ting, når man kan række sin kollega en hånd.

Skovlunde Sogn har mange forskellige aktiviteter, herunder gudstjenester, konfirmandundervisning, begravelseskaffe, ældregrupper, børne- og voksenkor, foredrag og møder af forskellig karakter. Du skal derfor være parat til at møde andre mennesker i alle aldre med rummelighed og empati og være en god og serviceminded repræsentant for kirken. Din nærmeste leder er Skovlunde Kirkes administrationschef.

Vi tilbyder: 

 • Et spændende og selvstændigt job med en bred vifte af opgaver og en høj grad af faglig fleksibilitet
 • Et godt og rart arbejdsmiljø med plads til grin
 • En aktiv kirke og en arbejdsplads i bevægelse
 • En anerkendende arbejdsplads med vægt på dialog, involvering og støttefra såvel kolleger som leder
 • Et tværfagligt miljø med fokus på samspil og ejerskab

Ansættelsesvilkår:

 Ansættelse sker ved Skovlunde Sogns Menighedsråd beliggende på Lundebjerggårdsvej 3A, 2740 Skovlunde.

Ansættelsesvilkår/løn:

Lønvilkår: Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232 kr., hvortil kommer et rådighedstillæg, som udgør årligt 27.241,13kr. og et OK18 tillæg på 1.275,12 kr. Fikspunktet er 288.669 kr. Alle beløb er i nutidskroner iht. gældende reguleringsprocent pr. 1.10.2023

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Til ovenstående kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 15%.

Det er en betingelse at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på  www.folkekirkepersonale.dk

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.

Der vil efter aftale med dig blive indhentet referencer, straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Jobbet søges senest onsdag den 3. januar via QuickApply på Jobindex. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2 og 3.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Gordon Alsing, mobilnummer 2021 6381, alternativt på e-mail gal@km.dk

 Skovlunde Kirke ligger i Ballerup Kommune i Helsingør Stift og har 13.476 indbyggere. Skovlunde Kirke og Kirkecenter er opført i 1972 og er omdrejningspunktet for et særdeles aktivt gudstjeneste- og kirkeliv, og kirken deltager som en social entreprenør i mange lokale aktiviteter. Kirke og kirkecenter ligger centralt i byen på Lundbjerggårdsvej tæt ved S-tog og Skovlunde Centret, mens Skovlunde Kirkegård ligger ca. 1½ km herfra på Harrestrupvej. Se yderligere informationer om Skovlunde Sogn og sognets aktiviteter på www.skovlundekirke.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD, Lundebjerggårdsvej, 2740 Skovlunde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955765

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet