Bliv en del af vores bæredygtige børnehavestue i Ballerup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en pædagog på 32-37 timer gerne med erfaring, til en ny oprettet børnehavestue i vores børnehaven med besættelse den 1. august 2024. 

’Tænk hvis du kan være med til at skabe og udvikle en ny institution med høj pædagogisk faglighed’

Vi har lige åbnet vores nybyggede institution, og vil derfor over det næste år udvide med flere børn og pædagoger. Du skal være på stue med Silje og Hala, der er pædagog og medhjælper, samt pt 10 børn som snart bliver til 20 børn.

Vores vision er at skabe væredygtige børn og et bæredygtigt liv, for børn og voksne, gennem en naturlig nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor børn er medskabere af eget liv. 

Se mere på: https://www.vaeredygtighed.org/vaeredygtighed/ 

https://dagtilbud.ballerup.dk/boernehuset-troldebo

Dine vigtigste opgaver

 • Du kan og vil indgå i mange forskelligartede lege i børnegruppen, og være med til at videreudvikle børnenes sproglige-, sociale- og legekompetencer samt arbejde med inkluderende læringsfælleskaber, via differentierede læringsmiljøer
 • Du har en stærk pædagogisk faglighed i børnehave pædagogik.

Du kan læse stillingsbeskrivelsen her

Dine kompetencer

 • En pædagog der er omsorgsfuld, nærværende, anerkendende og tydelig i din tilgang til børnene
 • Du kan tage initiativer, er ikke bange for at tage fat, og prøve nye ting af
 • Du har et godt overblik, og er god til at samarbejde
 • Du er fleksibel, ærlig og åben, og god til at skabe ro og forudsigelighed, samt har en positiv og humoristisk omgangstone
 • Du er imødekommende, positiv og anerkendende i din tilgang, både over for børn og forældre.

Det får du hos os 

 • Vores vision er at skabe væredygtige børn og et bæredygtigt liv, gennem en naturlig, nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor børn er medskabere af eget liv
 • Vi har en god og ordentlig tone, vi arbejder anerkendende, og med fokus på, de sproglige, motoriske og kulturelle udtryksformer igennem hele dagen
 • Et dejligt nyt hus der er beliggende i et godt område
 • En forholdsvis ny personale gruppe, og med et stigende børnetal har vi brug for flere pædagoger
 • Du vil arbejde I børnehaven
 • Et børnesyn der tager udgangspunkt i at børn skal og kan mere end vi tror, hvor processen er vigtige end produktet, børn lærer gennem kroppen og vi deler med hinanden og skaber værdi for hinanden.

Hos os kan du få en unik mulighed for at være en del af processen med at udvikle et børnehus med høj faglighed, stærke læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø med udgangspunkt i en tilgang der er kendetegnet gennem natur, science og bæredygtighed.

Hvem er vi
Børnehuset Troldebo, er et integreret børnehus, med børn i alder 0-6 år pt. med 4 vuggestue grupper og 4 børnehave grupper fra Skovlunde, vi åbnede den 1. februar 2020.

I vuggestuen har vi ca. 45 børn og 12 voksne og 1 fleksjob, fordelt på 4 stuer. I børnehaven har vi ca. 65 børn i alderen 3-6 år i børnehavedelen er der 12 voksne, 2 på fleksjob, fordelt på 4 stuer.

Personalegruppen er bestående af erfarne og nye pædagoger, samt assistenter og medhjælpere, der alle har mange gode idéer og lyst til, at skabe gode udviklende læringsmiljøer med udgangspunkt i børneperspektivet.

Hverdagen i børnehuset skal bære præg af, at der er rum og plads til børnene – fysisk og psykisk. Respekten for det enkelte menneske og inklusion er centrale begreber i vores pædagogiske tænkning og et gennemgående træk i den daglige praksis.

Børnehuset er kendetegnet ved, at vi giver mulighed for individuel udfoldelse og hensyntagen, hvor børnene oplever, at de bliver set, hørt og forstået, vi skal have en anerkendende tilgang til børnene, så de oplever sig værdsat. Samtidig vægter vi fællesskabet og børnenes sociale kompetencer, for at understøtte udviklingen af væredygtige børn.

Baggrund:
I Ballerup Kommune er dagtilbudsområdet organiseret i 5 distriktsinstitutioner. Distriktsopdelingen følger skoledistrikterne, da Ballerup Kommune har en ambition om en sammenhængende indsats for 0 - 25-årsområdet. 

Ledelsesstrukturen styrker ledelsen tæt på børn og medarbejdere samt de faglige miljøer i dagtilbuddene. Pejlemærkerne for dagtilbuddenes arbejde er beskrevet i kommunens vision ’Dagtilbud med Mening’: 

 • Alle børn trives og udvikler sig 
 • Leg og læring går nye veje 
 • Fokus på engagement, mod og handlekraft. 

Vi er i gang med, at arbejde med KIDS, som er værktøj til bl.a. at se på vores læringsmiljøer og vores relationer og leg med børnene m.m.

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte pædagogisk leder Jesper Patsche på telefon 2330 4721, eller Rasmus Christiansen på telefon 3047 6922. 

Vi ser gerne du kommer på besøg, eller ringer så vi kan hilse på hinanden.

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er den 1. august 2024.

Vi holder samtaler i takt med at vi modtager ansøgningerne.

Ansøgningsfrist: 27. juni 2024.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ballerup Kommune har indført røgfri arbejdstid den 1. april 2024. Læs mere her

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Torvevej, 29, 2740 Skovlunde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068114

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet