Afdelingsledere til aftenvagt på plejehjem Lundehaven og Rosenhaven

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af vores lederteam i Center for Omsorg og Sundhedsfremme i Ballerup Kommune?

Vi arbejder med ledelse på nye måder og ønsker at have en fleksibel organisation, hvor det er muligt at optimere med ledelse, når opgaverne kalder på det. Derfor opnormerer Ballerup Kommune med fire afdelingslederstillinger på vores plejehjem – to af disse stillinger er til plejehjemmene Lundehaven/Rosenhaven med én ekstra afdelingsleder på hvert plejehjem.

Vi skal i de kommende år videreudvikle den måde, hvorpå vi yder velfærdsydelser til morgendagens plejehjem. 

Nærledelse hel tæt på beboere, pårørende og medarbejdere er afgørende for, at vi kan lykkes med vores opgaver. Den faglige ledelse og personaleledelsen skal gå hånd i hånd og som leder indgår man i en ledergruppe både lokalt og på tværs. Fleksibilitet og evner til at lede sammen og på tværs er vigtigt for, at plejehjemmene samlet set lykkes med kerneopgaven.  

Din kerneopgave er ledelsesmæssigt at støtte op om og medvirke til, at beboerne får mulighed for, at leve et så værdigt og meningsfuldt ældreliv som muligt.

Dine vigtigste opgaver

  • At sikre rammen for det gode og værdige ældreliv ved at have fokus på kerneopgaven med udgangspunkt i den enkeltes beboers behov og ønsker og i tæt samarbejde med pårørende
  • At udøve faglig ledelse og sikre, at den nødvendige og tilstrækkelige faglighed er tilstede, så medarbejderne sammen kan løfte omsorgs-, pleje- og behandlingsopgaverne
  • Tæt personaleledelse, hvor du sammen med medarbejderne arbejder med fleksibilitet i ansættelser og planlægning.

Plejehjem Lundehaven og Rosenhaven ønsker at styrke ledelsen om aftenen ved at have en afdelingsleder, der har det ledelsesmæssig fokus på aftenvagterne.

Du skal kunne tilslutte dig og kan arbejde ud fra vores vision, mission og værdier ind i kerneopgaven for Ballerup Kommune og til stadighed være med til, at redefinere og udleve god og nærværende ledelse - både lokalt og i samarbejde med dine lederkolleger på tværs.

Dine kompetencer

  • Relevant ledelsesmæssig uddannelse og erfaring. Lederuddannelse tilbydes til dig der er ny leder.
  • Viden og erfaring inden for ældreområdet
  • Forståelse for sammenhæng mellem økonomi og organisering af den daglige drift.
  • Er tilgængelig, synlig og tydelig som leder
  • Evner at gå ind i et samarbejde, der styrker enhedens samlede sociale kapital. Det betyder, at du er tillidsskabende, retfærdig og har gode samarbejdsevner.
  • Selvstændig, proaktiv, initiativrig, engageret og struktureret
  • Gode formidlings- og kommunikationsevner. 

Det får du hos os
En arbejdsplads der arbejder målrettet på, at sikre kvalitet og faglig udvikling og som har social kapital som et bærende element i hverdagen. Vi prioriterer kompetenceudvikling, både individuelt og i samarbejdsrelationer. 

Vi er professionelle, loyale og vi tager vores arbejde seriøst. Vi har en bred sammensat og tværfaglig personalegruppe med mange faglige og menneskelige styrker. Humor er en del af vores hverdag og vi prioriterer, at hygge os sammen med beboerne - sammen har vi fokus på nærvær, aktiviteter, traditioner, det gode måltid og kulturen.

Du vil blive en del af et team på i alt seks afdelingsledere og én plejehjemsleder. Sammen opnår vi trivsel gennem god og nærværende ledelse. Vi skaber tryghed og nærvær ved at møde hinanden med respekt, omsorg og åbenhed.

Vi ser os som en attraktiv arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på samarbejde og arbejder målrettet på, at medvirke til arbejdsglæde og anerkendende kommunikation.

Hvem er vi
Rosenhaven ligger i gåafstand fra Skovlunde Station og har plads til 72 beboere. Rosenhaven ligger i parklignende omgivelser og er opdelt i to enheder Øst og Vest.

Lundehaven ligger lige ved Skovlunde Station og har plads til 48 beboere. I tilknytning til plejehjemmet ligger ældreboligerne, som Lundehaven leverer ydelser til. Beboerne i ældreboligerne er en aktiv del af plejehjemmet.

Lundehaven og Rosenhaven er søstreplejehjem. Der er fælles MED og vi støtter op om forskellighederne, men med samme ensartede kvalitet. Der er tilknyttet en fælles kvalitets- og udviklingssygeplejerske til Lundehaven og Rosenhaven. Personalet består af sygeplejersker, klinisk vejleder, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere samt ikke uddannede. Afdelingen er desuden uddannelsessted for studerende og elever med en nystartet læringsunit.

Vi er ved at implementere TeamEffect.

Vil du vide mere
Du kan få mere at vide om stillingen ved, at kontakte plejehjemsleder Charlotte Grønning på mobil 20691326, hvor funktionsbeskrivelse kan rekvireres. 

Du kan læse mere om os på lundehaven.ballerup.dk  og rosenhaven.ballerup.dk     

Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er den 1. juli 2024, gerne før eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer.

Første ansættelsessamtale afholdes den 16. maj 2024. Såfremt der er behov for 2. samtale, bliver det den 24 maj 2024.

Ansøgningsfrist: den 13. maj 2024

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ballerup Kommune har indført røgfri arbejdstid den 1. april 2024. Læs mere her

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Skovlunde Torv, 10, 2740 Skovlunde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032247

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet