Administrativ medarbejder til Nationalt Center for It-Kriminalitet

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Valby

Vil du være med til at bekæmpe It-relateret økonomisk kriminalitet, som er et voksende samfundsmæssigt problem. Så søger vi en struktureret og selvstændig administrativ medarbejder, der vil være med til at knække kurven ved at blive en del af politiets Nationale Center for It-Kriminalitet (NCIK).

Din nye hverdag
NCIK er et landsdækkende center, der i december 2018 startede op for at styrke indsatsen mod it-relateret økonomisk kriminalitet under navnet LCIK. NCIK er nu forankret i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Centeret består af anklagemyndigheden samt to afdelinger i politi-afdelingen;

- Afdelingen for indledende efterforskning bestående af fire sektioner, der
varetager anmeldelse, visitation og indledende efterforskning af både borger- og virksomhedsrettet it-relateret økonomisk kriminalitet.

- Sektionen for forebyggelse og analyse, som varetager forebyggelsesinitiativer, analyser og udvikling af processer og projekter på tværs af kredsene i politiet.

Vi søger aktuelt en administrativ medarbejder, der kan understøtte visitationen, drift og sagsbehandlingen generelt.

Du indgår blandt centerets cirka 80 faste medarbejdere, som består af politiuddannede efterforskere, anklagere, administrativt personale og akademikere, som alle samarbejder for at forebygge og forhindre forbrydelser i sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.

Du vil i NCIK bidrage til at professionalisere måden, hvorpå vi håndterer it-relateret økonomisk kriminalitet. Dette gør du ved at bidrage til optimering af arbejdsgange og sikre en optimal opgaveløsning.

Dine primære arbejdsopgaver vil være administrativ understøttelse til den indledende efterforskning, herunder selvstændigt at forestå visitation og lettere sagsbehandling.

Derudover vil du yde skriftlig rådgivning og vejledning til borgere og virksomheder, der henvender sig med spørgsmål.

Vi tilbyder en hverdag på en social, dynamisk og fleksibel arbejdsplads med høj faglighed, hvor du er med til at gøre en forskel i bekæmpelsen af it-relateret økonomisk kriminalitet.

Vores nye kollega
Du vil blive en del af et center med tværfaglige teams med både anklagere, politi- og civiluddannede medarbejdere, hvorfor det er vigtigt, at du kan se perspektiver i et løbende samarbejde på tværs af drift, efterforskning, forebyggelse, analyse og udvikling.

Da du arbejder i flere af politiets interne systemer – bl.a. Polsas – er det en fordel, hvis du har kendskab hertil, men det er ikke et krav. Du navigerer desuden uden problemer i hele Office-pakken.

Du kan se dig selv i en spændende, men til tider travl, hverdag med et stort sagsflow, hvor overblik over nye tendenser i sager vil være en faktor i det daglige arbejde.

Du arbejder struktureret og formår at overholde deadlines, også når der forekommer perioder med mange opgaver. Som person er du selvstændig og begår dig uden problemer i en politisk styret organisation.

Derudover er det vigtigt, at du har gode kommunikationsegenskaber, både skriftligt og mundtligt, samt lysten til at sikre den gode drift, så borgere og virksomheder får en god, hurtig og effektiv behandling af deres anmeldelser.
Vi ønsker en bred sammensætning af medarbejdere, som alle har mod på at afprøve nye metoder, evaluere og lære af hinandens erfaringer, så vi sammen kan fortsætte udviklingen i jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Hvis du er kontortjenestemand i politiet, kan du bevare denne ansættelsesform.

Dit arbejdssted bliver National enhed for Særlig Kriminalitet. NCIK har pt. til huse på Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, med gå-afstand til Valby station og i øvrigt med parkeringsmuligheder i relation til lokaliteten.

Din arbejdstid vil være 37 timer pr. uge inkl. frokost. Arbejdstiden vil primært være inden for normal kontortid. Der er mulighed for flekstid.

Der er til stillingen knyttet en fuldt arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, og at du kan opretholde den gennem hele din ansættelse.

Stillingen kan besættes så snart processen for sikkerhedsgodkendelsen er gennemført. Vi forventer at det bliver senest 1. oktober.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fg. politikommissær Nicklas Fallesen på telefon 41740338 eller på mail: NFF001@politi.dk.
Bemærk at mailen IKKE kan anvendes til ansøgninger.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job.

Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så titlen på den stilling du søger fremgår. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Alle dokumenter bedes uploadet i pdf-format. Du skal ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 8. juni 2023 

OM NATIONAL ENHED FOR SÆRLIG KRIMINALITET
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er etableret den 1. januar 2022.

NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IT-relateret kriminalitet og samler de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed.

NSK har ca. 1.000 medarbejdere, heraf ca. 50 i Hvidvasksekretariatet.

NSK er opbygget som en politikreds med en politisøjle, anklagemyndighed og en stabssøjle, og herudover er der også tilknyttet en operativ uafhængig enhed, Danmarks finansielle efterretningsenhed, Hvidvasksekretariatet.

NSK har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.

Du kan læse mere om National enhed for Særlig Kriminalitet på www.politi.dk/virksomheden/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

National enhed for Særlig Kriminalitet - Valby, Gammel Køge Landevej, 2500 Valby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://politi.dk/job-i-politiet/ledige-stillinger/nsk10827

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843564

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet